Det är bråttom - men inte för sent!
 Eva Goës hemsida

 INNEHÅLL

 Nyheter


 Uppdaterad
2011-04-10

Bild

FF


GRÖNA FRAMGÅNGAR

Ett spännande valår 2006 står för dörren. Det är dags för oss inom Miljöpartiet summera de vinster som vi uppnått i riksdagen. Samarbetet med socialdemokraterna och vänstern har resulterat i många gemensamma vår- och höstbudgetar. Inför denna mandatperiod enades vi t ex om 121 punkter som legat på våra bord som en liten ”bibel” där vi prickat av våra gröna punkter. Samtliga våra förslag har legat i linje med de tre solidariteter som är grunden för hela vårt agerande i riksdag, landsting och kommuner: solidaritet med kommande generationer, världens folk, djur, natur och ekologiska systemet.

De satsningar som vi inom mp drivit igenom är till stor fördel för Ådalen och för länet Västernorrland. Inte sedan 1800-talet har järnvägsbyggandet varit så stort i vårt land. Mp har drivit igenom 107 miljarder till järnvägar fram till år 2015! Vårt län har fått en större kaka av järnvägssatsningarna än något annat län! De pengar, totalt cirka 20 miljarder, som nu plöjs ner i en modern Botniabana från Umeå till Kramfors hade inte funnits utan miljöpartiets starka prioritering av järnvägsinvesteringar. Den ombyggnad och modernisering av Ådalsbanan, från Ådalen till Sundsvall, som nu inletts hade heller inte kommit till stånd. Den snabba moderna pendeltågstrafik som så småningom kommer att binda ihop en större region blir en regionalpolitisk femetta! Enbart tack vare mp!

En annan jättesatsning som bär mp:s prägel är omställningen från bensinbränslen i fordon till förnybara bränslen t ex etanol som tillverkas i Örnsköldsvik. Sysselsättning skapas i vårt län! Marknaden är helt enorm!. I höstbudgeten 2005 befriades koldioxidneutrala bränslen helt från punktskatt. Förmånsvärdet har sänkts med 40 procent för elhybridbilar och gasbilar samt med 20 procent för etanolbilar. Vi inom mp har även drivit igenom att etanol och/eller biogas snart kommer att finnas på alla större mackar över hela landet. Försäljningen av miljöbilar fullständigt exploderar. Var tionde bil som säljs idag är en miljöbil. På miljö- området kan även nämnas att mp drivit igenom femdubbling av anslagen till biologisk mångfald.

På det sociala området har framgångarna även duggat tätt för oss i budgetuppgörelserna. Ersättningen under garantidagarna höjs t ex från 60 till 180 kr per dag från första juli 2006. Studerande med barn får från 2006 stärkt ekonomi då barntillägg införs. Dessutom höjs bidragsdelen i studiebidraget till gymnasieungdomar. Friåret har nu genomförts över hela landet. Många har fått möjlighet ta en paus i ett ofta tufft arbetsliv för att återhämta sig, studera eller för att få tid över för sitt livsintresse.

Vi som ändå lever och bor i ett förhållandevis rikt land på jorden bör även agera solidariskt för de människor i andra länder som lider av svält och förtryck. Under år 2006 kommer en procent av bruttonationalprodukten (BNP) att gå till u-bistånd. En särskild satsning görs på miljöområdet där en miljard avsätts årligen. I budgetuppgörelsen nu i höstas prioriterade vi inom miljöpartiet att stärka situationen för de asylsökande. Väntetider kommer att kortas genom att utlänningsnämnden läggs ner och ersätts med mer rättssäker hantering. Extra pengar har avsatts till gömda barns skolgång, asylsökandes sjukvård och sociala insatser för flyktingbarn.

Sverige och Ådalen har blivit grönare tack vare Miljöpartiets politiska vinster. Dessa vinster har uppnåtts inte bara genom budgetuppgörelser med regeringspartier utan även i andra konstellationer. Sakfrågorna i grön riktning är viktigast för oss inom miljöpartiet! Vi ser med stor förväntan och glädje fram mot valåret då vi frimodigt och stolt kan berätta för svenska folket om våra politiska framgångar hittills.

Eva Goës
Lokalpolitiker
Miljöpartiet de Gröna
    Lotta Hedström
Riksdagsledamot
Miljöpartiet de Gröna


FFFFFFFFFF lettuce

Ekologiska fotavtryck

Gränsen för hållbar konsumtion är 1,8 hektar odlingsbar jord per person. En nordamerikan förbrukar 9,2 ha.
En Europé förbrukar 5,1 ha. Aisater och afrikaner 1,3 ha.

Först när det sista trädet huggits ner,
efter att den sista floden förgiftats,
efter att den sista fisken fångats,
först då kommer ni att inse att
pengar inte kan ätas !

Cree indianskt ordspråk


FFFFFFFF

Denna sida tillkom ursprungligen


Denna sida uppdateras av Blått & Grönt
E-mail-kommentarer till
Blått & Grönt

Upp


ff