Det är bråttom - men inte för sent!
 Eva Goës hemsida

 INNEHÅLL

 Nyheter


 Uppdaterad
2011-04-10

Bild

FF


Nyheter

Då och då uppdateras denna web-site med nya inlägg och ibland kompletteras gamla inlägg. Här kommer de i datumordning.

FFFFFFFFFF lettuce

Ekologiska fotavtryck

Gränsen för hållbar konsumtion är 1,8 hektar odlingsbar jord per person. En nordamerikan förbrukar 9,2 ha.
En Europé förbrukar 5,1 ha. Aisater och afrikaner 1,3 ha.

Först när det sista trädet huggits ner,
efter att den sista floden förgiftats,
efter att den sista fisken fångats,
först då kommer ni att inse att
pengar inte kan ätas !

Cree indianskt ordspråk


FFFFFFFF

Denna sida tillkom ursprungligen 2011-04-10


Denna sida uppdateras av Blått & Grönt
E-mail-kommentarer till
Blått & Grönt

Upp


ff