Det är bråttom - men inte för sent!
 Eva Goës hemsida

 INNEHÅLL

 Nyheter


 Uppdaterad
2011-04-10

Bild

FF


Vem är Eva Goës och vad gör hon?

Hej!
Vill du veta lite mera om mig, så kan du läsa nedan.
Det förklarar kanske varför jag engagerade mig i politiken
för drygt 20 år sedan.

Eva betyder livgivare. Jag har gett liv och vill fortsätta ge liv.

Jag är mor till sex barn, Roland , Ellinor , Josefin, Jens , Kåre och Anna . Jag är gift med Stefan, som arbetar med grönt och data. Se http://www.itv.se/rainbow

Jag är yngst av fem syskon. Min mamma blev tidigt änka och hennes mamma, som bodde utom allfarvägen i Nordnorge blev tidigt änka till fyra döttrar. Mamma var då 10 månader. Mormor skötte ett litet jordbruk och var den klokaste jag visste. Somrarna i Norge har präglat min syn på livet. Jag har stark tillit till kvinnan! Jag lärde mig vad livskvalitet var, ren luft, rent vatten och mat som är värt namnet LIVSmedel och att alla människor behövs, hur små de än är.

Jag klarar inte förtryck, därför engagerar jag mig i frågor om MR -Mänskliga Rättigheter - mot krig - för fred, mot diktatur - för demokrati. Det är frågor som rör Tjernobyl, Östtimor, forna Jugoslavien, strålning, kärnkraft-kärnvapen men också att peka på goda exempel på miljö-, demokrati- och fredsområdet.

Mitt mål är att bryta maktmonopolet - det storskaliga, komplexa - och satsa på det lilla och det enkla. Kvinnor, självtillit och kreativitet tror jag speciellt på. Jag är ordförande i Green Forum, miljöpartiets organisation för demokratibistånd i Öst- och Centraleuropa och tredje världen. I min roll som politiker och mor jobbar jag med allt mellan himmel och jord. En del av detta kan du se om Du bläddrar bland mina frågor, motioner och interpellationer.

Ibland blir min längtan att göra något konkret för världen för stor. Då ger jag mig ut på äventyr. Då åker jag på protestresor som till Moruroa eller på påverkansresor som till Murmansk eller Östtimor. Du kan se mer om dessa resor om Du bläddrar bland "Mina äventyr".


FFFFFFFFFF lettuce

Ekologiska fotavtryck

Gränsen för hållbar konsumtion är 1,8 hektar odlingsbar jord per person. En nordamerikan förbrukar 9,2 ha.
En Europé förbrukar 5,1 ha. Aisater och afrikaner 1,3 ha.

Först när det sista trädet huggits ner,
efter att den sista floden förgiftats,
efter att den sista fisken fångats,
först då kommer ni att inse att
pengar inte kan ätas !

Cree indianskt ordspråk


FFFFFFFF

Denna sida tillkom ursprungligen 2003-06-06


Denna sida uppdateras av Blått & Grönt
E-mail-kommentarer till
Blått & Grönt

Upp


ff